Smak z punktu widzenia fizjologii naszego organizmu ma ogromne znaczenie. To jeden z podstawowych mechanizmów, które decydują bezpośrednio o zachowaniu zdrowia i życia. Przekazuje on określone informacje do mózgu, a ten uruchamia cały zespół działań związanych z trawieniem i przyswajaniem pokarmu. Człowiek posiada 10000 kubków smakowych, a każdy z nich składa się ze 150 komórek receptorów smaku. Oprócz tego posiada także ok. 1000 różnych receptorów zapachowych. To nie przypadek, bo w dawnych czasach, kiedy pokarmy nie posiadały naklejek z opisem czy nadają się do spożycia, włożenie kęsa do ust wiązało się z wyborem między dalszym życiem w zdrowiu a śmiercią w męczarniach.