Data wydarzenia: 20.05.2016 10:00 - 20.05.2016 14:00
Miejsce wydarzenia: Stadion w Górze Kalwarii

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Polska biega", która ma na celu popularyzację biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, promowanie zdrowego stylu życia oraz integrację pokoleń mieszkańców miasta a także promocję miasta i regionu.

Impreza odbędzie się dnia 20.05.2016 r. (SOBOTA).  Trasa biegów prowadzić będzie na stadionie miejskim w Górze Kalwarii i terenach leśnych przyległych do stadionu.

Zapisy:

  • Przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie mogą zgłaszać się u nauczycieli WF-u ( zapisy do 17.05.2016r.).
  • Przedszkolaki i klasy „0” przychodzą z nauczycielami ,bądź rodzicami bądź z opiekunami i zgłaszają się bezpośrednio przed biegiem
  • Szkoły podstawowe i gimnazjum przychodzą z nauczycielami

(nie zgłoszeni u nauczyciela mogą wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego)

  • Pozostali –do biegu OPEN- zapisują się telefonicznie pod numerem tel.: 227274861 ( limit 100 miejsc) lub w dniu biegu

 

NAGRODY:

Dla trzech pierwszych w każdej kategorii puchary
Dla wszystkich  uczestników w każdej kategorii   pamiątkowy dyplom
Dla wszystkich uczestników słodycze, owoce oraz woda mineralna po biegu.