Kobiety, które urodziły się po 1949 r. i pobierają emeryturę lub rentę na nowych zasadach, mogą uzyskać dodatkowe świadczenie.

W maju weszła w życie ustawa (z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 552) na podstawie której kobietom tym należy się dodatek do świadczenia za każde urodzone przez nie dziecko. Nie zostało to niestety przez ZUS nagłośnione. Chodzi o bezpłatny urlop macierzyński, który naliczany był jako nieskładkowy, a teraz liczy się jako składkowy. Nie należy spodziewać się ogromnych pieniędzy, ale warto się po nie schylić, skoro się należą. Trzeba udać się do ZUS i wypełnić druk ZUS-ER-WPS-O2.