Według sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, aż 62% Polaków uważa zmianę czasu za zbyteczną. Komisja Europejska przedstawiła we wrześniu projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie. Czy likwidacja zmiany czasu jest możliwa już od wiosny 2019 roku? Niekoniecznie...

Projekt nie oznacza, że zmiana czasu zniknie. Na przyjęcie przepisów muszą się bowiem zgodzić kraje UE. KE chce, by każde państwo członkowskie powiadomiło ją do kwietnia 2019 roku o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego - podaje RMF FM.

Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni odbyłaby się w niedzielę 31 marca 2019 roku. Potem państwa członkowskie, które chcą na stałe przejść na czas zimowy, nadal mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy w niedzielę 27 października 2019 roku. Po tym terminie sezonowe zmiany czasu nie byłyby już możliwe. Aby taki harmonogram mógł być stosowany, zmiany w prawie UE muszą być przyjęte do marca przyszłego roku.


Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w unijnym spotkaniu ministrów przyznał, że likwidacja zmiany czasu od przyszłego roku jest mało prawdopodobna. Jako realny termin podał 1 kwietnia 2021 roku - taką propozycję przedstawiła Austria, która obecnie sprawuje prezydencję w UE.

Źródło: RMF FM