22 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego “Zośki” w Gołkowie, podczas zakończenia roku szkolnego odbyło się pożegnanie obecnego dyrektora pani Alicji Czarneckiej.

Na uroczystości pojawiła się wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, która podziękowała pani dyrektor za zaangażowanie, trud włożony w kształtowanie naszych dzieci i wkład w rozwój piaseczyńskiej oświaty, a także wręczyła kwiaty oraz pamiątkowy fotoobraz ze zdjęciem szkoły. Uczniowie nie kryli wzruszenia żegnając odchodzącą panią dyrektor i w podziękowaniu przygotowali występ artystyczny.

Od września obecną dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowie zastąpi pani Anna Krasuska, która do tej pory była nauczycielką WF-u i radną Rady Miejskiej w Piasecznie.