Nadleśnictwo Chojnów informuje, że z powodu uszkodzeń drzewostanów o znacznych rozmiarach przez silne wiatry, od dnia 30 czerwca obowiązuje zakaz wstępu do lasu w Leśnictwie Młochów w związku z zagrożeniem życia, zdrowia i mienia.

Zakaz zostaje wprowadzony do odwołania.