Rozpoczął się cykl spotkań pod nazwą "Pora na seniora, wiem, że jestem bezpieczny!", ukierunkowanych na zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych realizowany wspólnie przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie, Straż Miejską w Piasecznie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.