Region Sieci Warszawa-Województwo poszukuje osób/podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem agencji pocztowej w mieście Piaseczno lub najbliższych okolicach.

Poczta Polska S.A. wobec osób chętnych do prowadzenia agencji pocztowych nie stawia zbyt wysokich wymagań. Agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczeniu usług w imieniu Poczty Polskiej S.A.

Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej.
Od kandydatów na Agentów pocztowych oczekujemy:
• zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia,
• dysponowania lokalem (własność lub inny tytuł prawny),
• podstawowej znajomości obsługi komputera,
• sumienności i samodyscypliny.

Poczta Polska S.A. oferuje Agentom pocztowym:
• szkolenia,
• oprogramowanie,
• sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych,
• druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych,
• elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,
• wsparcie marketingowe.

Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta.

Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji (wypłacana jest kwota wyższa). Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów transportu przesyłek, gotówki i innego materiału z dnia pracy agencji pocztowej do urzędu macierzystego. Zasady odpłatności za czynności związane z prowadzeniem agencji pocztowej można pobrać pod tym linkiem.

Przed rozpoczęciem działalności agencyjnej Poczta Polska S.A. organizuje i przeprowadza dla Agenta pocztowego i/lub osób przez niego upoważnionych szkolenie przygotowawcze. Agenci pocztowi zawsze mogą liczyć na wsparcie oraz pomoc pracowników Poczty Polskiej S.A. wyznaczonych do współpracy z Agentem pocztowym.

Dodatkowe informacje w zakresie zasad tworzenia, organizacji, godzin pracy i funkcjonowania agencji pocztowych osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Pocztą Polską S.A. osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu 22 557 96 63, 502 019 373  lub pod adresem mailowym Robert.Bednarczyk@poczta-polska.pl.

http://www.poczta-polska.pl/zaloz-agencje-pocztowa/