Wraz z początkiem roku przychodzi czas pochylenia się nad efektami służby i pracy wykonanej w minionych dwunastu miesiącach przez policjantów. Takim momentem jest niewątpliwie odprawa roczna na której w szerokim gronie omawiane są sukcesy minionego roku ale również plany na przyszłość oraz jasne wskazanie tego co wymaga większego nakładu pracy ze strony funkcjonariuszy.