Inwestycja jest planowana do realizacji z wykorzystaniem środków Unijnych do roku 2020.

Takie informacje uzyskaliśmy w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich (MZDW). Projekt nowego przebiegu drogi jest ponownie przekazywany do konsultacji społecznych. Inwestor ma nadzieję, że wyeliminował wszystkie przyczyny dotychczasowych protestów i uda się przeprowadzić inwestycję w zaplanowanym terminie. Jest to o tyle ważne, że przy tak kosztownej inwestycji niezbędne jest wykorzystanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Jak pisaliśmy wcześniej konsultacje odbędą się w dniu 18 lutego 2016 r. w godzinach 13.00 – 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola. Poniżej zamieszczamy plan orientacyjny. Plany poszczególnych odcinków dostępne są na stronie MZDW http://www.mzdw.pl/p/konsultacje-spoleczne#page-content

Mapa orientacyjna.pdf