Konkursu plastyczny „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” został rozstrzygnięty. Wpłynęło ponad 80 szopek. Jury przyznało 17 nagród i wyróżnień.

Konkurs „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego celem było m.in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych.

Wykonane prace wciąż zaskakują – świeżymi pomysłami, ciekawymi, nowymi technikami z coraz to innych materiałów.

Komisja w składzie: Karolina Kieś - instruktor plastyki, Teresa Kawecka – instruktor G.O.K dokonała oceny zgłoszonych do konkursu szopek, uwzględniając oryginalność, samodzielność, dobór materiału, estetykę oraz sposób wykonania i przyznała następujące miejsca:
 

Kategoria Przedszkola
I miejsce – Ksawier Rurka kl 0 – Publiczna szkoła Podstawowa w Pracach Małych
II miejsce – Szymon Erber – kl.0 Publiczna szkoła Podstawowa w Pamiątce
III miejsce – Aleksandra Jaworska
Wyróżnienie: Miłosz Polewski

Kategoria I – III
I miejsce – Zuzanna Kaczmarska – Pub. Szk. Podst. w Pamiątce
II miejsce – Wiktoria Gwiazda – kl Ib Pub. Szk. Podst. w Tarczynie
III miejsce – Klaudia Andrzejczak – kl II
Wyróżnienie: Mateusz Ślusarczyk – kl. I Pub. Szk. Podst. w Pamiątce

Kategoria kl. IV-VI
I miejsce – Piotr Michta – klIV Pub. Szk. Podst. w Tarczynie
II miejsce – Julia Fydrych – Pub. Szk. Podst. w Pracach Małych
III miejsce – Patryk Tatarowski

Kategoria gimnazjum
Wyróżnienie – Nikola Andrzejczak kl. II – Gimnazjum w Tarczynie

Kategoria rodzinna
I miejsce – Julia Czajkowska, Kacper Czajkowski, Jakub Kołaciński, Bartosz Kołaciński
II miejsce – Bartłomiej Kęcik
III miejsce – Sebastian Dębski, Kamil Dębski, Bartłomiej Dębski

Wyróżnienie:
Gabriela Kosik, Bartłomiej Kosik
Zuzanna Siekierska, Dawid Siekierski

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom – młodym artystom, nauczycielom, rodzicom za zaangażowanie i wkład pracy twórczej w wykonanie szopek.