W Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii zainaugurowano w nowym roku szkolnym kolejną edycję programu „Zostań Policjantem” Został on przedstawiony dla dwóch pierwszych klas o profilu mundurowym.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Podczas lekcji przeprowadzonej dla 40 uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii tematem wiodącym było promowanie zawodu policjanta. Z uczniami omówiono wymogi, jakie musi spełnić kandydat na policjanta oraz przybliżono przebieg procesu rekrutacji.

Przedstawiona została możliwość rozwoju i kształcenia zawodowego. Atrakcyjność służby obrazował przedstawiony uczniom film, a także osobiste doświadczenia prowadzących prelekcję policjantów, którzy służbę w mundurze pełnią od wielu lat.

Założeniem działań podjętych w całym garnizonie stołecznym, a skierowanych w szczególności do uczniów klas maturalnych jest chęć rozpowszechniania informacji dotyczących rekrutacji oraz wymogów formalnych związanych z przyjęciem do policyjnej służby. Policjanci przypominają, że wszyscy chętni do rozpoczęcia służby w policji znajdą szczegółowe informacje na stronie Komendy Stołecznej Policji pod adresem www.policja.waw.pl,

Za to spotkanie dziękujemy Panu Michałowi Kozłowskiemu opiekunowi klas mundurowych, nauczycielom i dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim uczniom, którzy wykazali się podczas zajęć bardzo dużym zaangażowaniem.

Spotkanie poprowadził oficer prasowy z KPP Piaseczno nadkom. J. Sawicki.

nadkom. Jarosław Sawicki / mm