Serdecznie zachęcamy szkoły i przedszkola z terenu gminy Piaseczno do udziału w odbywającej się co roku akcji „Listy dla Ziemi”, która organizowana jest przez Fundację Ekologiczną ARKA.

Jak co roku jej uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne, których dystrybucja rozpocznie się w ostatnim tygodniu marca. Najważniejszy element akcji, czyli pisanie przez młodzież i dzieci listów zachęcających dorosłych do podejmowania codziennego trudu dbałości o Naszą Planetę, jednostki oświatowe powinny przeprowadzić w tygodniach poprzedzających Dzień Ziemi (22 kwietnia) lub następujących bezpośrednio po nim.
Więcej informacji o ogólnopolskiej akcji oraz związanych z nią działaniach i konkursach można uzyskać na portalu organizatora: zielonareka.pl, natomiast placówki oświatowe zainteresowane przystąpieniem do akcji proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną do 4 lutego 2020 r. na adres: latoszek@piaseczno.eu
(jako temat wiadomości należy napisać „Listy dla Ziemi 2020”). W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
1. Nazwa i adres placówki oświatowej
2. Imię i nazwisko osoby koordynującej, telefon, e-mail
3. Szacowana liczba uczestników
4. Informacje o planowanych działaniach dodatkowych (nieobowiązkowo).

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska jest niezwykle istotna, wobec czego niezależnie od konkursów i działań podejmowanych przez organizatora akcji – Fundacji Ekologicznej ARKA, spośród listów napisanych przez piaseczyńską młodzież i dzieci komisja złożona z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wybierze najpiękniejsze, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody.
W celu zgłoszenia prac do konkursu gminnego należy przesłać skany lub zdjęcia
(zapis w popularnych formatach: pdf, jpg, doc) napisanych przez młodzież i dzieci listów drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2020 r. na adres: latoszek@piaseczno.eu (jako temat wiadomości proszę napisać „Listy dla Ziemi 2020”) wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego zgłoszeniem (w załączeniu) oraz opisem zawierającym informacje o imieniu i nazwisku autora listu, klasie i jednostce oświatowej, do której autor uczęszcza.
Jakość cyfrowa przesłanych skanów lub zdjęć umożliwiać ma ich wydrukowanie i odczytanie. Listy należy opisać w sposób nie budzący wątpliwości co do autorstwa. Listy powinny być pisane odręcznie. Dzieci nieposiadające umiejętności pisania (np. przedszkolaki, uczniowie początkowych klas szkół podstawowych) mogą wykonać rysunki.

POBIERZ: Zgłoszenie uczestnictwa w akcji “Listy dla Ziemi”