7 października 2019 r. uruchomiono punkt konsultacyjny „Piaseczno dla klimatu”, który powstał w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Piaseczno możliwości poszerzenia wiedzy w zakresie:

– rodzajów energii oraz związków między zużyciem energii i innych mediów a zmianami klimatu;
– sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu;
– konsekwencji wykorzystania paliw stałych jako głównego źródła energii;
– sposobów działania i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz ich wad i zalet;
– sposobów poprawy efektywności energetycznej;
– źródeł i szkodliwości tzw. niskiej emisji, a także sposobów jej przeciwdziałania;
– możliwości dofinansowania do przyjaznych środowisku źródeł energii lub inwestycji poprawiających efektywność energetyczną, w tym dostępnych dla mieszkańców gminy Piaseczno dotacji zewnętrznych i gminnych.

Ponadto w punkcie mieszkańcy Gminy uzyskają bezpłatną pomoc merytoryczną i praktyczną z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym w przedmiocie możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze środków gminnych i zewnętrznych (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Program CZYSTE POWIETRZE).
Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00 do 9 grudnia 2019 r. włącznie oraz we wtorek 12 listopada 2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:00. Pierwszego dnia funkcjonowania punktu tj. 7 października 2019 r. interesanci będą obsługiwani w pokoju nr 2 na ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie (siedziba Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej). O miejscu obsługi interesantów podczas kolejnych dyżurów mieszkańcy będą informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej gminy Piaseczno.