Aktualizacja z dnia 31.10.2019: Wyłączenie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na ul. Kościuszki, między ulicą Żabią a Nadarzyńską odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2019 r.

W dniach 5-7 listopada 2019 roku planowane jest wyłączenie miejsce parkingowych w strefie płatnego parkowania na ul. Kościuszki, między ulicą Żabią a Nadarzyńską.

Wyłączenie jest konieczne z uwagi na budowę przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kościuszki. Z uwagi na prace we wspomnianym okresie czasowym, należy spodziewać się dodatkowych
utrudnień w ruchu.