Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT płacić będziemy do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego - tzw. mikrorachunku.

- Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik ma swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT – mówi minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Swój numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl (tutaj) lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać: 

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Należy korzystać tylko ze strony podatki.gov.pl. Numery rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em mogą być próbą wyłudzenia.

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany nasz PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze należy sprawdzić, czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP.

Jeśli jednak nadal czekamy na decyzję o jego przyznaniu, należy wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy naszego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdują się tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W takim przypadku należy podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł nas zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Na jaki rachunek wpłacisz podatki inne niż PIT, CIT i VAT

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
- w wygodny i prosty sposób zapłacimy PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziemy już wybierać oddzielnych rachunków,
- szybko sprawdzimy numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
- jeśli przeprowadzimy się lub zmienimy siedzibę firmy, dalej będziemy posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
- nie będziemy już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczymy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
- mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymamy potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdują się na stronie podatki.gov.pl.