Opóźnienia w remoncie torów na dwóch przejazdach kolejowych. Trakcja PRKiI S.A. informuje, że otwarcie przejazdu w Zalesiu Górnym nastąpi 7 lipca, a w Jeziórku 29 lipca.

Mapy objazdów: 

1. Przejazd w Zalesiu Górnym

2. Przejazd w Jeziórku