Jeśli nadal nie zgłosiłeś do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czym ogrzewasz dom, powinieneś czym prędzej to zrobić. Niewypełnienie tego obowiązku grozi sporą karą pieniężną.