Centrum Kultury w Piasecznie wydało informator wydarzeń kulturalnych, w którym każda zainteresowana osoba znajdzie wykaz zaplanowanych eventów w okresie jesiennym (wrzesień – grudzień 2019 r.).

Przeglądaj PDF online: issuu.com/centrumkulturywpiasecznie