Informujemy, że na mocy Zarządzenia NR 197 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, na terenie kraju wprowadzono drugi stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (BRAVO-CRP).

Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 października 2019 roku od godziny 00:01, do dnia 14 października 2019 r. godz. 23:59. Podstawą wydania Zarządzenia jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796). Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów parlamentarnych.

Stopnie alarmowe BRAVO-CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorowały i weryfikowały, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.