Muzeum Powstania Warszawskiego to jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów w Polsce. Ekspozycja obiektu dotyczy Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i po dziś dzień budzi wiele kontrowersji.