Na „Orliku” w Tarczynie odbył się turniej piłki nożnej EURO PERŁY 2016. Impreza, nad którą honorowy patronat objęli Burmistrzowie Tarczyna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziornej i Wójt Prażmowa, została zorganizowana przez LGD Perły Mazowsza. W widowiskowej, sportowej rywalizacji najlepsza okazała się, podobnie jak w ubiegłym roku, drużyna Szkoły Podstawowej w Tarczynie.

W zawodach wystartowało łącznie siedem ekip – były to reprezentacje szkół podstawowych z gmin: Tarczyn, Prażmów i Góra Kalwaria.

Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, medale, koszulki i dyplomy, jak również nagrody za zajęcie miejsc 1-3 oraz dla wyróżniających się zawodników i trenerów. Oprócz znakomitej atmosfery, organizatorzy zawodów zapewnili uczestnikom wyżywienie, napoje, ubezpieczenie oraz opiekę medyczną.
W wydarzeniu uczestniczyli: zawodnicy i zawodniczki (uczniowie), trenerzy, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie i pracownicy LGD oraz inni zaproszeni goście.
Impreza była też znakomitą okazją do integracji mieszkańców z obszaru LGD oraz zespołowego współdziałania i rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.

Integracja, współpraca, rozwój

Celami turnieju sportowego EUROPERŁY 2016 zorganizowanego przez LGD Perły Mazowsza były: integracja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) poprzez sport, promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i działalności LGD Perły Mazowsza, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, rozwój współpracy pomiędzy podmiotami z terenu objętego LSR, popularyzacja wdrażania LSR i wzmocnienie skuteczności działań LGD.