Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu „Junior Sport” (dawniej „MulltiSport”) w piaseczyńskich szkołach podstawowych.

Jest to program aktywności sportowej dla uczniów klas IV- VI prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podmiotem realizującym projekt na terenie woj. mazowieckiego jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. W listopadzie 2015 r. deklarację udziału w projekcie zgłosiło siedem szkół podstawowych z terenu gminy Piaseczno. We wszystkich zostanie utworzona 1 grupa zajęciowa składająca się z minimum 15 osób.

Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z wychowania fizycznego. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów 3 razy w tygodniu po 90 minut. Łącznie w projekcie odbędzie się 66 zajęć w każdej ze szkół, która przystąpiła do projektu. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą realizowane w oparciu o trzy bloki :
blok 1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,
blok 2 - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej, kształtujące umiejętność pracy w grupie oraz zasady fair play,
blok 3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe, poszerzające wiedzę o regionie oraz poczucie tożsamości lokalnej z właściwym wykorzystaniem lokalnych zasobów.

W ramach programu, każda grupa projektowa dostanie doposażona w sprzęt sportowy, trenerzy otrzymają wynagrodzenie, uczestnicy zajęć będą ubezpieczeni.
Łączna kwota dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla siedmiu grup projektowych w Gminie Piaseczno wyniesie 33.768,91 zł.

Zajęcia będą prowadzone w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kilińskiego w Piasecznie,
2) Szkole Podstawowej nr 2 im. E. Krauze w Piasecznie,
3)Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie,
4) Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym,
5) Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie,
6) Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach,
7) Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.