Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno przygotowuje specjalną trasę turystyczną w formie questingu. Znajdą się na niej zakład krawca Meppena, mykwa i inne obiekty związane z Żydami z Piaseczna.

Questing to rodzaj gry, która polega na poznawaniu historii w oparciu o przystępnie napisane, rymowane przewodniki. Łączy elementy gry miejskiej i harcerskich podchodów, a jego uczestnicy poruszają się po nieoznakowanych trasach, wykorzystując przewodniki drukowane lub wyświetlane na urządzeniach mobilnych.
– Dzięki questingowi chcemy przybliżyć mieszkańcom naszego miasta (i nie tylko) historię Żydów zamieszkujących Piaseczno – zapowiada Przemysław Kowalski z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Uważa, że projekt przyczyni się do promocji miasta i budowy poczucia lokalnego patriotyzmu.
Prace na przygotowaniem trasy powoli dobiegają końca. Autorzy piaseczyńskiego questingu opracowali informacje m. in. o cadyku Kalmanie Szapiro, rabinie Najfeldzie, miejscowych kupcach i rzemieślnikach, cmentarzu czy mykwie. W zebraniu wiadomości pomaga Jerzy Dusza, urodzony w 1928 r. regionalista i autor bloga o historii Piaseczna.
– Prócz questu chcielibyśmy również zorganizować spotkania dotyczące kultury żydowskiej – dodaje Przemysław Kowalski.

Historia Żydów w Polsce
Żydów do Piaseczna zaczął sprowadzać w pierwszej połowie XVIII w. tutejszy starosta. Mimo protestu ludności katolickiej i wprowadzonego w 1740 r. królewskiego zakazu żydowskiego osadnictwa, liczba Starozakonnych w miasteczku systematycznie rosła. W końcu XVIII w. Żydzi mieli tu swój kahał (gminę), wprawdzie wkrótce zlikwidowany, ale reaktywowany w XIX w. Wokół rynku prowadzili swoje kramy. W 1818 r. posiadali 22 domy drewniane i 8 murowanych, a ich społeczność liczyła 159 osób. W 1856 r. liczba żydowskich mieszkańców Piaseczna wynosiła 515. W latach 60. XIX w. wybudowali drewnianą synagogę. Po jej pożarze w 1886 r. powstała murowana. W końcu XIX w. na ogólną liczbę 2760 mieszkańców, Żydów było 1106. Pod względem religijnym dominowali wśród nich chasydzi. W 1921 r. w Piasecznie mieszkało 2256 Żydów. Podczas II wojny napłynęli tu żydowscy uciekinierzy i przesiedleńcy z innych stron Polski. W listopadzie 1940 r. w południowej - letniskowej części miasta utworzono getto. Już po dwóch miesiącach Niemcy rozpoczęli się jego likwidację. I przesiedlanie Żydów z Piaseczna do getta warszawskiego.