W piątek 29 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie podpisano umowę na dzierżawę części nieruchomości po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii. Stronami umowy są: Powiat Piaseczyński reprezentowany przez Starostę Piaseczyńskiego Wojciecha Ołdakowskiego i członka zarządu Ksawerego Guta oraz Fundacja Leny Grochowskiej reprezentowana przez pełnomocnika fundacji Władysława Grochowskiego i firma MW Property Invest reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marka Litwińca.

Wydzierżawione zostały dwa koszarowce i budynek dawnej hydroforni - wszystkie na okres 30 lat. Roczny czynsz wynosi 25 250 zł netto za każdy z koszarowców oraz 20 200 zł za budynek dawnej hydroforni. Dzierżawcą koszarowców jest Fundacja Leny Grochowskiej, która prowadzi działalność na rzecz repatriantów ze Wschodu. – Docelowo planujemy sprowadzić około 20 rodzin z Kazachstanu, chociaż prawdopodobnie pierwsza rodzina będzie z Ukrainy, z Mariupola. Nie wykluczamy również działalności komercyjnej na terenie budynków – powiedział Władysław Grochowski.

Dzierżawcą budynku dawnej hydroforni jest firma MW Property Invest planująca prowadzić w tym miejscu działalność handlowo-usługową. – Nasza decyzja została poprzedzona  dokładną analizą okolicy. Wiemy, co jest potrzebne i czego brakuje. Przewidujemy, że remont  budynku zakończy się pod koniec tego roku – powiedział prezes Marek Litwiniec.

Zgodnie z umową każdy z dzierżawców zobowiązany jest do modernizacji budynków w terminie do 2 lat od dnia podpisania umowy oraz do prowadzenia działalności zgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego.

– To historyczny dzień. Wierzę, że ten teren z ruin zmieni się w miejsce tętniące życiem. Jestem przekonany, że dzierżawcy dołożą starań, aby wszystko było odpowiednio zagospodarowane i użytkowane. Od dzisiaj będzie tylko lepiej – powiedział podczas uroczystości Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski.

Sprawa zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej zaczęła się w 2003 roku. Krokiem milowym było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania terenu, o zmianę którego zabiegaliśmy od początku kadencji u władz Góry Kalwarii. Dzięki temu poszerzył się katalog możliwości dla inwestorów i wzrosło zainteresowanie tym terenem – powiedział członek zarządu Ksawery Gut.