Jak zwykle co roku, od 1 stycznia możemy liczyć się z kolejnymi zmianami podatków i opłat lokalnych. Najczęściej niestety szybują one w gorę. Ogólnokrajowe daniny są ustalane przez Ministerstwo Finansów. Natomiast lokalne opłaty naliczane są przez urzędy miast oraz gmin. Stawki ustalane są na posiedzenia radnych.

Podatek od gruntów pozostałych - Bez zmian
Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 0,47 zł za 1 metr kwadratowy.
Od 2014 roku, stawka podrożała o 0,01 zł za 1 metr kwadratowy
Do gruntów pozostałych zaliczymy między innymi działki budowlane, bądź grunty, na których prowadzona jest odpłatna statutowa działalność pożytku publicznego.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych – obniżka o 0,01 zł za 1 mkw
Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 0,89 zł za 1 metr kwadratowy.
Jest to powrót do stawki z 2014 roku, ponieważ w 2015 r. wynosiła ona 0,90 zł za mkw.
Podatek naliczany jest właścicielom, którzy nawet nie wykorzystują gruntów do celów komercyjnych, ale sami są przedsiębiorcami.

Podatek od budynków mieszkalnych - bez zmian
Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 0,75 zł za 1 mer kwadratowy.
Od 2014 roku stawka zwiększyła się o 0,01 zł za 1 mkw.

Podatek od budynków firmowych – obniżka o 0,27 zł za 1 mkw
Od 1 stycznia 2016 roku zapłacimy 22,86 zł za 1 metr kwadratowy
Jest to taniej o 0,27 zł w porównaniu do 2015 roku (23,13 zł/mkw) oraz taniej o 0,17 zł w porównaniu do 2014 roku (23,03 zł/mkw).
Brak prowadzania działalności gospodarczej w lokalu nie zwalnia nas z płacenia podatku. Taka ulga może zostać przyznana jedynie w chwili, kiedy wykażemy, że lokal jest w złym stanie technicznym.

Podatek od pozostałych budynków – obniżka o 0,09 zł za 1 mkw
Od 1 stycznia 2016 roku zapłacimy7,68 zł za 1 metr kwadratowy.
Jest to taniej o 0,09 zł w porównaniu do 2015 roku (7,77 zł/mkw) oraz taniej o 0,05 zł w porównaniu do 2014 roku (7,73 zł/mkw).
Takim podatkiem martwić się mogą zarówno właściciele garaży podziemnych jak i również nadziemnych. Danina będzie także pobierana od właścicieli miejsc postojowych w garażach podziemnych, którzy będą ją odprowadzać wyłącznie za swoje miejsce postojowe. Dzięki temu nie będzie trzeba liczyć się z kosztami poniesionymi za miejsce parkingowe na przykład sąsiada.

Podatek od samochodów ciężarowych od 3,5 do 5,5 tony – obniżka o 9,85 zł
Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 811,60 zł.
Jest to taniej o 9,85 zł w porównaniu do 2015 roku (821,45 zł) oraz taniej o 6,57 zł w porównaniu do 2014 roku (818,17 zł).

Podatek od samochodów ciężarowych powyżej 9 ton - obniżka o 19,73 zł
Od 1 stycznia 2016 roku zapłacimy 1624,72 zł.
Jest to taniej o 19,73 zł w porównaniu do 2015 roku (1624,72 zł) oraz taniej o 13,17 zł w porównaniu do 2014 roku (1637,89 zł).

Podatek od autobusów – bez zmian
Od 1 stycznia właściciele autobusów do 30 miejsc zapłacą 1918,50 zł.
Jest to taka sama stawka jak w 2015 roku, oraz drożej w porównaniu do 2014 roku (1910,85 zł).

Opłata targowa - obniżka o 9,21 zł
Od 1 stycznia 2016 r. osoby sprzedające na targowiskach, będą musiały zapłacić 758,47 zł.
Jest to taniej o 9,21 zł w porównaniu do roku 2015 (758,47 zł) oraz taniej o 6,15 zł w porównaniu do roku 2014 (764,62 zł). Ostatecznie jednak opłata pobierana jest według decyzji urzędu miasta bądź gminy. Nie może jednak przekroczyć powyższych stawek.

Opłata uzdrowiskowa – obniżka o 0,05 zł za dobę
Od 1 stycznia 2016 r. osoby przebywające w kurortach turystycznych oraz uzdrowiskowych będą płaciły 4,27 zł opłaty uzdrowiskowej za dobę.
Jest to taniej o 0,05 zł w porównaniu do roku 2015 (4,32 zł) oraz taniej o 0,03 zł w porównaniu do roku 2014.
Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ostateczna opłata jest ustalana przez urząd gminy, nie może jednak przekroczyć sugerowanych przez Ministra Finansów stawek.

Opłata za posiadanie psa - obniżka o 1,45 zł
Od 1 stycznia 2016 roku osoby posiadające psa, muszą uiścić opłatę w wysokości 120,05 zł.
Jest to taniej o 1,45 zł w porównaniu do roku 2015 (121,50 zł) oraz taniej o 0,96 zł w porównaniu do 2014 roku (121,01 zł).

Co zmieni się od 2016 roku – nowe podatki i opłaty

Jak zwykle co roku, od 1stycznia możemy liczyć się z kolejnymi zmianami podatków i opłat lokalnych. Najczęściej niestety szybują one w gorę. Ogólnokrajowe daniny są ustalane przez Ministerstwo Finansów. Natomiast lokalne opłaty naliczane są przez urzędy miast oraz gmin. Stawki ustalane są na posiedzenia radnych.

Podatek od gruntów pozostałych - Bez zmian

Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 0,47 zł za 1 metr kwadratowy.

Od 2014 roku, stawka podrożała o 0,01 zł za 1 metr kwadratowy

Do gruntów pozostałych zaliczymy między innymi działki budowlane, bądź grunty, na których prowadzona jest odpłatna statutowa działalność pożytku publicznego.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych – obniżka o 0,01 zł za 1 mkw

Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 0,89 zł za 1 metr kwadratowy.

Jest to powrót do stawki z 2014 roku, ponieważ w 2015 r. wynosiła ona 0,90 zł za mkw.

Podatek naliczany jest właścicielom, którzy nawet nie wykorzystują gruntów do celów komercyjnych, ale sami są przedsiębiorcami.

Podatek od budynków mieszkalnych - bez zmian

Od 1 stycznia 2016 r. zapłacimy 0,75 zł za 1 mer kwadratowy.

Od 2014 roku stawka zwiększyła się o 0,01 zł za 1 mkw.

Podatek od budynków firmowych – obniżka o 0,27 zł za 1 mkw

Od 1 stycznia 2016 roku zapłacimy 22,86 zł za 1 metr kwadratowy

Jest to taniej o 0,27 zł w porównaniu do 2015 roku (23,13 zł/mkw) oraz taniej o 0,17 zł w porównaniu do 2014 roku (23,03 zł/mkw).

Brak prowadzania działalności gospodarczej w lokalu nie zwalnia nas z płacenia podatku. Taka ulga może zostać przyznana jedynie w chwili, kiedy wykażemy, że lokal jest w złym stanie technicznym.

Podatek od pozostałych budynków – obniżka o 0,09 zł za 1 mkw

Od 1 stycznia 2016 roku zapłacimy7,68 zł za 1 metr kwadratowy.

Jest to taniej o 0,09 zł w porównaniu do 2015 roku (7,77 zł/mkw) oraz taniej o 0,05 zł w porównaniu do 2014 roku (7,73 zł/mkw).

Takim podatkiem martwić się mogą zarówno właściciele garaży podziemnych jak i również nadziemnych. Danina będzie także pobierana od właścicieli miejsc postojowych w garażach podziemnych, którzy będą ją odprowadzać wyłącznie za swoje miejsce postojowe. Dzięki temu nie będzie trzeba liczyć się z kosztami poniesionymi za miejsce parkingowe na przykład sąsiada.

Podatek od samochodów ciężarowych od 3,5 do 5,5 tony – obniżka o 9,85 zł