W związku ze wzrostem ilości zwierząt domowych pozostawianych bez nadzoru, a w szczególności psów posiadających właścicieli, a mimo to wałęsających się po ulicach stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkoły i powodujących zagrożenie w ruchu drogowym przypomina się wszystkim właścicielom- posiadaczom psów o przestrzeganiu obowiązków związanych z ich utrzymywaniem.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Psy winny przebywać w kojcu lub na ogrodzonej posesji. Zabrania się wypuszczania psów bez nadzoru poza posesje. Wszelkie zaniedbania związane z utrzymywaniem zwierząt, wypuszczania ich bez opieki- pociąga za sobą w stosunku do właścicieli odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 77 Kodeksu wykroczeń: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Każdy właściciel psa powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny (od 20 do 500 zł), kara aresztu bądź pozbawienia wolności do lat 3.