To połączenie znaków na pierwszy rzut oka wygląda sprzecznie, a jednak jest zgodne z przepisami.

I właśnie dlatego, że takie mamy przepisy, a zarządzający drogami chcą wszystko uregulować, od ilości znaków przy drogach aż boli głowa. Czasem nie sposób je wszystkie zauważyć i prawidłowo zinterpretować.
W tym konkretnym przypadku w rozporządzeniu (Dz.U.2002.170.1393 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych) możemy przeczytać: Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu... dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie... Znak D-18 "parking" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów... Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.